L O A D I N G
Input your search keywords and press Enter.
Dr. Bongumenzi Emmanuel Mpungose

04 January 1965 - 14 January 2021

live stream

Meeting ID: 959 602 0514
Passcode: Nth1ny@19

obituariES
PHOTOGRAPHS
CONDOLENCES
Service

Eulogy : Dr B.E. Mpungose

He was born on 4th January 1965 at Mahlabathinj, Ulundi.
He started his primary education at Mahlabathini Primary then secondary education at Mahlabathini High and completed his matric at Menzi High school in Durban.
He obtained his junior degree at The University of Zululand, Honors degree at Stellenbosch University, Masters degree at Potchefstroom University and PhD at University of KwaZulu-Natal.
He was first employed by the Department of Justice as administration clerk and left the department of Justice occupying the position of the Prosecutor.
He was then employed by The department of Education as Assistant Director and left department of Education occupying position of Deputy Director.
He was then worked at the Department of Arts and Culture as Director and left the department of A&C as Chief Director. In 2018 he was appointed by The Parliament of South Africa as Section Manager (Deputy Director General).
In 2020 he achieved his long term goal when he was appointed byPan African Language Board as Chief Executive Officer.
He is survived by his wife and 5 kids, 2 girls and 3 boys and 5 grandkids.

4 Comments

Sylvestor
Reply

Condolences to such a wonderful man .will miss him .Very professionals,calm individual.Rest in Peace

January 22, 2021
Dr Lolie Badenhorst
Reply

Sigqemeke ongeqiwa ntwala thina basebenzi bolimi eNingizimi Afrika. Sithi lilale ngoxolo iqhawe lethu elinomoya ophansi. Umasebenza buthule ngokuzikhandla ebe eqotho. Liyohlala lisezinhliziyweni zethu leli qhawe. Duduzekani Nina bozalo nabasebenze naye

January 22, 2021
Bongani Majola
Reply

The SAHRC is deeply saddened by the untimely passing of Dr Mpungose and wishes to convey our condolences to his family, friends and colleagues.

January 22, 2021
Siphesihle Mnguni
Reply

Lala ngoxolo Khuba. Ngizohlala ngikhumbula indlela efudumele owangamukela ngayo kwimiSebenzi yeziLimi e-DAC: KZN. Kuningi engikufundile kuwe ngokuqhakangambiswa kobuliminingi. Sengathi umndeni ungathola ukududuzeka, ukhumbule ukuthi uNkuluNkulu usaphila.

January 22, 2021

Leave a comment

Memorial Service on Zoom
 

PANSALB is inviting you to a Virtual Memorial Service.

Topic: Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose's Virtual Memorial Service
Time: Jan 22, 2021 09:30 AM Johannesburg

Click link below to join Zoom Meeting


https://us02web.zoom.us/j/9596020514?pwd=NXdTWmUwaWxHb0xTL2dqNDZwZkNmdz09

Meeting ID: 959 602 0514
Passcode: Nth1ny@19